انواع پریزهای روکار و توکار

پریز شبکه از بخشهای حساس و تعیین کننده در شبکه می باشد. انتخاب صحیح پریز و نصب استاندارد و درست آن یکی از مواردی است که می تواند تضمین کننده سرعت مناسب در شبکه شما باشد.

معمولاً پریز های شبکه از چند بخش مجزا تشکیل می شوند. چنانچه پریز توکار باشد شامل یک جعبه یا باکس است که قبل از گچ کاری در داخل دیوار کار گذاشته می شود. بخش اصلی پریز شبکه کی استون Kay Stone نام دارد که کابل شبکه به آن متصل می شود. پس از پرس شدن کابل شبکه به Key Stone یک صفحه پلاستیکی به آن متصل میشود و در نهایت این صفحه پلاستیکی به باکس پیچ می شود و در نهایت چیزی که روی دیوار دیده می شود همین صفحه پلاستیکی است که به آن فیس پلیت Face Plate گفته می شود.

در پریز های رو کار باکس به صورت یک جعبه ی خارجی با پیچ و رولپلاگ به دیوار متصل می شود. Key Stone به سیم پرس شده و در نهایت درون باکس قرار می گیرد .

Key Stone بخش اصلی پریز شبکه را تشکیل می دهد و انتخاب نوع صحیح آن اهمیت زیادی دارد. برای شبکه های با سرعت ۱۰۰۰ حتماً از پریز CAT6 و برای شبکه های با سرعت ۱۰۰ از پریز شبکه CAT5 استفاده کنید. کی استون ها دارای دو نوع هستند. برای پرس کردن سیم در داخل نوع اول نیاز به هیچ ابزاری ندارید و خود کی استون دارای در پوشی است که سیم ها را پرس می کند . در نوع دوم برای پرس کردن سیم در داخل Key Stone نیاز به آچار پانچ مخصوص دارید. پیشنهاد من به شما استفاده ی همیشگی از نوع دوم است. در این نوع از Key Stone ها سیم ها با فشار و قدرت بسیار بیشتری نسبت به نوع اول پرسی می شوند و درنتیجه یک اتصال بسیار محکم تر و پایدار تر بوجود می آید و احتمال برزو اتصالی ، قطعی یا افت سرعت کاهش پیدا می کند. قیمت این نوع پریز ها کمی بیشتر از نوع اول است ولی باور کنید که ارزشش را دارد. اگر قرار است یک نصاب حرفه ای شبکه باشید باید ابزار کار خود را تکمیل کنید پس حتماً یک آچار پانچ شبکه تهیه کنید.

ذکز این نکته هم ضروری است که در برخی از انواع فیس پلیت ها که به فیس پلیت شاتر دار معروف هستند هنگامی که کابل رابط (Patch Cord) به آنها متصل نیست و سوکت RJ45 به داخل کانکتور فرو نرفته است درپوشی پلاستیکی با فشار فنر روی کانکتور را می پوشاند. این باعث می شود تا گرد و خاک روی کانکتور ننشیند و در هنگام استفاده بازده بیشتر باشد. پس در هنگام انتخاب فیس پلیت سعی کنید که تا از نوع شاتر دار آن تهیه کنید و چنانچه فیس پلیت های شما شاتر دار نبود حتماً قبل از اتصال کابل رابط به پریز ، داخل پریز را با اسپری کونتاکت شور تمیز کنید.

اما پس از انتخاب پریز مناسب نوبت به نصب و اتصال صحیح آن می رسد. اشتباه رایج در نصب پریز لخت کردن بیش از اندازه ی روکش PVC بیرونی کابل است. بسیاری از نصاب ها (مخصوصاً برق کارهایی که قصد نصب شبکه دارند) برای سهولت در نصب پریز اقدام به برداشتن بیش از اندازه ی روکش PVC بیرونی کابل می کنند و تاب سیم ها را بیش از اندازه باز می کنند. این امر تاثیر بسیار منفی بر روی عملکرد شبکه می گذارد. توجه داشته باشید که تابیدگی سیم ها در کابل شبکه به منظور جلوگیری از ایجاد پدیده ی همشنوایی (Cross Talking) انجام شده است و باز کردن بیش از اندازه ی این تاب با افزایش میزان همشنوایی باعث افت سرعت شبکه می شود. توجه داشته باشید که حد اکثر میزان لخت کردن روکش PVC نباید از ۲.۵ سانت بیشتر باشد.