طراحی

مشاوره،طراحی، نصب و اجرا

توسعه فیزیکی و فنی شبکه‌های کامپیوتری، پیشرفت سریع فناوری، و توسعه کاربردهای روی شبکه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در طراحی شبکه کامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است. بعلاوه، انتخاب پیمانکار مناسب جهت اجرای شبکه با درنظر گرفتن توان فنی و سابقه آنها، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدر رفتن سرمایه و زمان برای پیاده‌سازی شبکه جلوگیری و اجرای صحیح آن را تضمین می‌کند.

برآورد نیاز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتی آن، بعنوان نخستین گام از طراحی ضروری است. در این مرحله، کارشناسان فنی از سازمان/شرکت بازدید و اطلاعات و نیازهای آن را با همکاری کارشناسان مرتبط، تعیین می‌کنند.
پس از آن، طراحی شبکه براساس نیازهای مشخص شده فوق انجام شده، مستندات فنی شامل فهرست تجهیزات و خدمات مورد نیاز در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

 بدیهی است انتخاب پیمانکاری که بتواند طرح شبکه را با کیفیت و دقت لازم اجرا کند، مرحله‌ای حساس از پروژه و تاثیرگذار در موفقیت پروژه خواهد بود، شرکت راشا با استفاده از متخصصین مجرب مراحل مختلف خدمات  اجرایی را ارائه و پس از  و دریافت تائیدیه کارفرما صورت جلسه را تنظیم می نماید.

فعالیهای بخش فنی و اجرایی شرکت به موارد ذیل خلاصه می شود.

  • ارائه مشاوره، طراحی در زمینه راه اندازی شبکه های محلی و گسترده، دوربین مدار بسته و امنیت شبکه
  • اجرای پروژه های شبکه (اکتیو،پسیو،دوربین و امنیت)
  • زیر ساخت فیزیکی دیتا سنتر توسط نیروهای Outsource