فیبر

کابل های فیبر نوری:

جنس این cable از شیشه میباشد پس رسانای نور می باشند در نتیجه دیگر  نویزدر آنها وجود ندارد. در این صورت طول بیشتری را می توانید ساپورت کند قاعدتا در این حالت فاصله ی یک nodeبا node دیگر بیشتر از ۱۰۰ متر می باشد.
مزایای این نوع کابل ها:
امنیت بیشتری را دارند زیراnoise موجود نمی باشد. پهنای باند و سرعت انتقال اطلاعات نیز بالاتر است.اگر بین دو نقطه که از یکدیگر فاصله ی دوری دارند قصد ایجاد ارتباط را داشته و به دنبال پهنای باند بالایی هستید و امنیت بالاتر بنابراین نباید از کابل های مسی استفاده کنید و به سراغ کابل های فیبر نوری بروید اما دو نقص در کابل های فیبر نسبت به کابل های مسی موجود است.
۱٫    قیمت کابل های فیبر نوری نسبت به کابل های مسی بیشتر است.
۲٫    انعطاف پذیری
انواع کابل های فیبر نوری:
•    Single mode:
در واحد زمان یک سیگنال را از خودش عبور می دهد و این باعث می شود که طول بیشتری را ساپورت کند. در مدلsingle modeنور به صورت مستقیم به درون هسته ی مرکزی تابیده می شود .
•    Multimode:
در واحد زمان چندین سیگنال را از خودش عبور می دهد و فاصله ای را که supportمی کنند نسبت بهsinglemodeهاکمتر است.

انواع cable single mode
۸ میکرون و ۹ میکرون می باشد.برای افزایش طول کابل باید از یک تقویت کننده به نامEDFAاستفاده کنیم.
انواع cable multimode

۶۲٫۵میکرون  و ۵۰میکرون می باشد. Single mode ها گران تر ازmulti-mode ها هستند و معمولا برای محیط هایoutdoor استفاده می شوند.

تعریف لایه محافظloose-tube:
در برخی از انواع فیبر نوری با توجه به اینکه تا حد امکان باید از از خمیدگی بیش از حد هسته ی مرکزی فیرنوری جلوگیری نماییم در لایه های محافظ فیبر از یک پوسته که دردرون آن یک نوع ژل مایع وجود دارد استفاده می شود. این لایه اجازه می دهد که هسته ی مرکزی حد فاصل جدار در برگیرنده ژل معلق باشد و در هنگام خمش با حرکت دادن کابل از فشار به هسته ی مرکزی جلوگیری می کند.
تعریف لایه ی محافظtight buffered:
درون برخی از مدل های فیبر نوری از یک لایه ی محافظ که رشته های باریک نخ نایلونی است استفاده می شود. این نخ های بسیار نازک نایلونی نیز محیطی مناسب را برای هسته ی داخلی فیبر ایجادمی کند.که امکان خمش فیبر بدون آسیب را در این منطقه ایجاد می کند.
به طور کلی فیبر های نوری به سه دسته ی اصلی تقسیم میشوند که عبارتند از :
Interconnect cables
Distribution cables
Breakout cables
cable interconnect:
برای ارتباط تجهیزات با یکدیگر ارتباط دارند.امکان خمش آن بسیار زیاد و رویه ی آن پلاستیک نرم می باشد. این کابل ها معمولا درونrackبرای انتقالpatch panelبا switchبه کار می رود و یا برای اتصال کامپیوتر های مجهز به کارت شبکه ی فیبر نوری با تجهیزات شبکه به کار میرود این نوع فیبر دارای دو رشته کنار هم می باشد که یکی از آنها برای ارسال و دیگری برای دریافت کاربرد دارد.
cable distribution:
برای ارتباط درون ساختمان از محل ورود Cable backboneبه ساختمان تا محل قرار گیری تجهیزات اتصال مانندswitchها درrackاستفاده می شوند این نوع فیبر دارای توانایی خمش کمتری نسبت به کابل های نوع قبل می باشد و تعداد زوج فیبر های درون آن زیاد است.
cable breakout:
در این نوع فیبر که مدل ها و تعداد هسته فیبر های درونی آن متفاوت می باشد امکان خم کردن کابل وجود ندارد. این نوع کابل دارای تعداد زیادی زوج فیبر می باشد که برای مسیر های طولانی و ارتباط بین مجموعه های اطلاعاتی کاربرد دارد. مدل های مختلف آن برای زیر خاک یا برای زیر آب دریا و دریاچه ها طراحی می شوند. در قسمت وسط کابل یک هسته غیر قابل انعطاف وجود دارد که فیبر های انتقال اطلاعات در پوشش های جدا از هم به صورت موازی کنار آن قرار دارند . این قسمت جلوی خمش کابل را می گیرد و از ایجاد شکستگی در آن جلوگیری می کند. زیر پوشش پلاستیکی کابل یک قسمت فلزی بسیار سخت قرار دارد که به آنmechanicalگفته می شود.