بایگانی "2 ژانویه, 2021"

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج پژوهش «وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال» را منتشر کرد

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج پژوهش «وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال» را منتشر کرد

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج پژوهش «وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال» را منتشر کرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج آخرین پژوهش‌ها در خصوص وضعیت اشتغال صنعت بازی‌های دیجیتال در ده کشور مهم دنیا را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج آخرین پژوهش‌ها در خصوص وضعیت […]

ادامه مطلب