بایگانی "11 ژانویه, 2021"

برگزاری دوره‌‏های آموزشی کوتاه مدت

برگزاری دوره‌‏های آموزشی کوتاه مدت

برگزاری دوره‌‏های آموزشی کوتاه مدت برگزاری دوره‌‏های آموزشی کوتاه مدت ویژه مشاوران و اعضای حقیقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران با همکاری کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ‎کانون شبکه […]

ادامه مطلب