بایگانی "10 فوریه, 2021"

‎فراخوان گردآوری اطلاعات برای انتشار کتاب مشاوران

‎فراخوان گردآوری اطلاعات برای انتشار کتاب مشاوران

‎ انتشار کتاب مشاوران ‎فراخوان گردآوری اطلاعات برای انتشار کتاب مشاوران کمیسیون مشاوران فراخوان گردآوری اطلاعات برای تدوین و انتشار اولین کتاب الکترونیکی معرفی مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را منتشر کرد.   به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کمیسیون مشاوران این سازمان، فراخوان گردآوری اطلاعات برای تدوین و […]

ادامه مطلب