نوشته هایی با برچسب "آخرین روز کاری در سال جاری و اولین روز کاری سال آینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران"

آخرین روز کاری در سال جاری و اولین روز کاری سال آینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

آخرین روز کاری در سال جاری و اولین روز کاری سال آینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

آخرین روز کاری در سال جاری آخرین روز کاری در سال جاری و اولین روز کاری سال آینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۹ آخرین روز کاری در سال جاری و شنبه ۱۴ فروردین ماه اولین روز کاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در سال ۱۴۰۰ است. به گزارش […]

ادامه مطلب