نوشته هایی با برچسب "اختراع دوباره مرکز داده"

اختراع دوباره مرکز داده

اختراع دوباره مرکز داده

اختراع دوباره مرکز داده اختراع دوباره مرکز داده کاگان در ادامه مراحل مهم برای بازآفرینی مرکز داده را مورد بحث قرار داد. اختراع مجدد مرکز داده شامل دو مرحله اصلی است. آن ها عبارت اند از: ۱. اختراع دوباره گره محاسبه – هر گره محاسبه می تواند میزبان چندین کانتینر در شبکه باشد. این شامل رابط شبکه (ConnectX NIC) ، پردازش داده ها […]

ادامه مطلب