نوشته هایی با برچسب "استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی"

استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی

استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی

استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی با توجه به هزینه‌های بالای خرید مس، می‌توانید از آلومینیوم استفاده نمایید. استفاده از هادی آلومینیوم بعنوان هادی اتصال زمین و الکترود زمین ممنوع است. آلومینیوم در مقایسه با مس ، هم دارای نارسایی ها و هم برتری هایی می باشد . از جمله آنکه رسانایی […]

ادامه مطلب