نوشته هایی با برچسب "انتشار نسخه یک سند تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک/ افزایش 40 درصدی نرخ خدمات نسبت به سال گذشته"

انتشار نسخه یک سند تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک/ افزایش ۴۰ درصدی نرخ خدمات نسبت به سال گذشته

انتشار نسخه یک سند تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک/ افزایش ۴۰ درصدی نرخ خدمات نسبت به سال گذشته

انتشار نسخه یک سند تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک انتشار نسخه یک سند تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک/ افزایش ۴۰ درصدی نرخ خدمات نسبت به سال گذشته به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، نسخه یک سند تعرفه سال ۱۴۰۰ منتشر شد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در راستای […]

ادامه مطلب