نوشته هایی با برچسب "بررسی انواع ذخیره ساز ها در VDI"

بررسی انواع ذخیره ساز ها در VDI

بررسی انواع ذخیره ساز ها در VDI

بررسی انواع ذخیره ساز ها در VDI بررسی انواع ذخیره ساز ها در VDI در زیرساخت های مجازی و البته مجازی سازی دسکتاپ ها یا VDI، ذخیره ساز ی داده ها اهمیت ویژه ای دارد. برای ما این اهمیت نه به جهت اهمیت نوع داده ها بلکه به جهت کارایی زیرساخت ذخیره سازی است. تا […]

ادامه مطلب