نوشته هایی با برچسب "تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی"

تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی

تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی

تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۰ تمدید شد. به گزارش دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده، در راستای توسعه […]

ادامه مطلب