نوشته هایی با برچسب "جریان الکتریکی مشخص کننده passive و active بودن تجهیزات:"

مفهوم passive و active در شبکه چه تفاوتی دارند؟

مفهوم passive و active در شبکه چه تفاوتی دارند؟

مفهوم passive و active در شبکه چه تفاوتی دارند؟ یکی از مفاهیم  رایج در علم شبکه اکتیو و پسیو است. معمولا متخصصان شبکه در صحبت های تخصصی بسیار از دو مفهوم passive و active استفاده می کنند. اما تفاوت پسیو و اکتیو در علم شبکه چیست؟ در این مقاله می خواهیم به بررسی کامل مفاهیم […]

ادامه مطلب