نوشته هایی با برچسب "صد سوال لینوکسی که هر مدیر شبکه ای باید بداند"

صد سوال لینوکسی که هر مدیر شبکه ای باید بداند

صد سوال لینوکسی که هر مدیر شبکه ای باید بداند

صد سوال لینوکسی که هر مدیر شبکه ای باید بداند صد سوال لینوکسی که هر مدیر شبکه ای باید بداند یک مدت پیش در حال وبگردی به این موضوع برخوردم که در مصاحبه های فنی مدیران شبکه و امنیت در مورد لینوکس چه سوال هایی پرسیده می شه، و آنها چه اطلاعاتی باید داشته باشند […]

ادامه مطلب