نوشته هایی با برچسب "فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده"

فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده

فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده

فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده از تمامی کارشناسان که برای تدریس دوره‌های مورد نظر مایل به همکاری با مراکز آموزشی دارای مجوز هستند، دعوت می‌شود تا در این فراخوان شرکت و پس از احراز صلاحیت با نظام ممیزی […]

ادامه مطلب