نوشته هایی با برچسب "فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد"

فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، با انتشار فراخوانی فرآیند شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبنتی بر عملکرد را آغاز کرده است. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پارک فناوری اطلاعات […]

ادامه مطلب