نوشته هایی با برچسب "فراخوان گردآوری پیشنهادهای اصلاح بخشنامه 14/11 سازمان تأمین اجتماعی"

فراخوان گردآوری پیشنهادهای اصلاح بخشنامه ۱۴/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی

فراخوان گردآوری پیشنهادهای اصلاح بخشنامه ۱۴/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی

فراخوان گردآوری پیشنهادهای اصلاح فراخوان گردآوری پیشنهادهای اصلاح بخشنامه ۱۴/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نظر دارد با هدف مشارکت در به‌‏هنگام‌‏سازی بخش‌نامه ۱۴/۱۱ (موضوع قراردادهای انفورماتیکی)، پیشنهادهای خود را گردآوری و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این سازمان در نظر […]

ادامه مطلب