نوشته هایی با برچسب "مشخصات اصلی انکلوژر مدل 7000c"

مشخصات اصلی انکلوژر مدل ۷۰۰۰c

مشخصات اصلی انکلوژر مدل ۷۰۰۰c

مشخصات اصلی انکلوژر مدل ۷۰۰۰c مشخصات اصلی انکلوژر مدل ۷۰۰۰c مدل ۷۰۰۰c به قسمت های خاصی تقسیم می گردد که به صورت فلزی عمودی بر روی هم قرارگرفته اند، zone این انکلوژر در صوت نیاز قابلیت جابه جایی دارند و در سرورهای خاصی به ویژه سرورهای سطح متوسط HPE می توان از این انکلوژر استفاده […]

ادامه مطلب