نوشته هایی با برچسب "مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش اول"

مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش سوم

مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش سوم

مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش سوم مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش سوم مراحل خروج وقتی شخصی که مجوز دسترسی به مناطق حساس و دارایی های موجود در مرکز داده را دارد، موقعیت خود را ترک می کند، امتیازات آنها با آنها نمی رود. خواه کارکنان مرکز داده یا کارمندان […]

ادامه مطلب
مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش دوم

مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش دوم

مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش دوم مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش دوم رده های مرکز داده و امنیت در حالی که رده های مرکز داده به طور مستقیم استانداردهای امنیتی را منعکس نمی کنند، اما امکانات رده بالاتر (درجه ۳ یا ۴) به طور معمول محیط های بزرگتر و […]

ادامه مطلب
مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش اول

مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش اول

مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش اول مهمترین استانداردهای امنیتی مراکز داده چیست؟ – بخش اول وقتی یک شرکت زیرساخت ها و شبکه های IT خود را به یک مرکز داده واگذار می کند، می خواهد اطمینان داشته باشد که آخرین استانداردهای امنیتی در آن اجرا خواهند شد. ارزیابی برخی از این ویژگیها […]

ادامه مطلب