نوشته هایی با برچسب "گزارش ارزیابی دومین رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار منتشر شد"

گزارش ارزیابی دومین رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار منتشر شد

گزارش ارزیابی دومین رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار منتشر شد

گزارش ارزیابی گزارش ارزیابی دومین رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار منتشر شد کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، گزارش ارزیابی مدعوین و حضار دومین رویداد مشاوره به کسب‌وکار طی نامه‌ای به این سازمان، ارسال کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، گزارش ارزیابی مدعوین […]

ادامه مطلب