استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی

استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی

استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی

با توجه به هزینه‌های بالای خرید مس، می‌توانید از آلومینیوم استفاده نمایید. استفاده از هادی آلومینیوم بعنوان هادی اتصال زمین و الکترود زمین ممنوع است.

استفاده از کابل مسی یا آلومینیومی

آلومینیوم در مقایسه با مس ، هم دارای نارسایی ها و هم برتری هایی می باشد . از جمله آنکه رسانایی آلومینیوم از مس کمتر است و به ۶۱ درصد آن می رسد ، از سویی چگالی کمتری دارد که حدود یک سوم مس می باشد که بر این اساس وزن کابل ساخته شده از آن از کابل مشابه مسی کمتر می گردد . از سوی دیگر در یک رسانایی برابر مقطع یک رسانای آلومینیومی ۶/۱ برابر مقطع یک رسانای مسی است .

این بدان معناست که از مواد عایق ، حفاظ ، پرکننده ها و روکش بیشتری می باید سود برد . با در نظر گرفتن این جوانب ، گنجایش یک کابل آلومینیومی ۸۰-۷۸ درصد گنجایش یک کابل مسی با مقطع یکسان می گردد . شناخته انواع کابل یکی از اموری است که برقکاران باید به آن ها تسلط داشته باشند.

یکی از نارسایی های کابل های با هادی آلومینیومی ایجاد پوسته نازک و سخت از اکسید آلومینیوم بر سطح هادی می باشد که از رسانایی آن می کاهد .

انواع کابل مسی

کابل های مسی همانند سایر انواع سیم و کابل بر اساس ویژگی های ساختاری همچون شکل و نوع هادی و یا ویژگی های کاربردی همچون ولتاژ کار ، نوع نصب و … تقسیم بندی می گردند که در این بین نوع و شکل هادی بدلیل ارتباط آن با نحوه نصب کابل اهمیت بیشتری دارد .

هادی های مورد استفاده در کابل از نظر نوع و ساختمان به انواع زیر دسته بندی می گردند

هادی کلاس یک

نام دیگر آن تک مفتولی است که فقط یک مفتول دارد. این هادی دارای کمترین انعطاف پذیری است ولی در مقایسه با هادی انعطاف پذیر ( هادی افشان ) قابلیت هدایت جریان برق آن بالاتر است.

هادی کلاس دو

که نام های دیگر آن هادی نیمه افشان، تابیده منظم، استرند شده می باشد و به هادی گفته می شود که شامل تعدادی مفتول است که به طور منظم به هم تابیده می شوند.

این هادی ها می توانند به صورت فشرده یا غیر فشرده باشند. در حالت غیر فشرده تعداد مفتول های هر هادی می تواند ۷، ۱۹، ۳۷، ۶۱ و …. باشد. از نظر انعطاف پذیری، این هادی بین دو نوع هادی تک مفتولی و هادی انعطاف پذیر (هادی افشان) است.

قابلیت جریان برق آن با توجه به مقاومت الکتریکی یکسان با هادی گروه یک مشابه است. معمولاً در کابل های نصب ثابت، هادی های تا و خود سطح مقطع mm210 به صورت تک مفتولی یا نیمه افشان و بالاتر از آن به صورت نیمه افشان تولید می شود.

هادی کلاس پنج و کلاس شش

نام دیگر این نوع از هادی ها ، هادی انعطاف پذیر ( هادی افشان ) است . تعداد مفتول های این نوع هادی از نواع دو بیشتر است ولی قطر رشته های آن از نوع یک و دو کمتر است. لذا انعطاف پذیری این نوع هادی بالاتر است. متاسفانه علی رغم مقاومت الکتریکی بالای تعیین شده برای این هادی، در ایران مصرف بسیار بالایی در ساختمان پیدا کرده است. هادی این دسته را به دو گروه پنچ و شش تقسیم بندی می کنند که هادی گروه شش انعطاف پذیری بیشتری نسبت به هادی گروه پنج دارد.

بر این اساس کابل های مسی نیز بر اساس نوع هادی به کابل های انعطاف پذیر و کابل های نصب ثابت تقسیم بندی می گردند .

کابل مسی یا آلومینیومی

امروزه در کابل های سیم کشی و کابل های انعطاف پذیر تنها از رساناهای مسی سود می برند . بر اساس الزامات مندرج دراستاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ و نیز الزامات استاندارد بین المللی IEC ۶۰۲۲۸ جنس هادی افشان یا انعطاف پذیر گروه ۵ می بایستی فقط از فلز مس بوده و استفاده از فلز آلومینیوم در هادی سیم و کابل فقط برای هادی های مفتولی و نیمه افشان از سطح مقطع ۱۰ میلی متر و به بالا مجاز شناخته شده است .

فلز آلومینیوم به دلیل مقاومت الکتریکی بالا، احتمال خوردگی و اکسید شدن در مجاورت با سایر فلزات ، بالا بودن ضریب انبساط خطی ، احتمال خارج شدن از محل اتصال در نتیجه تغییرات دما و قطعی رشته های این نوع هادی بر اثر فشار اتصالات مناسب استفاده در هادی های نوع افشان نمی باشد.

منبع : الکتریسیتی

  نظرات