بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج پژوهش «وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال» را منتشر کرد

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج پژوهش «وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال» را منتشر کرد

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج پژوهش «وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال» را منتشر کرد

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج آخرین پژوهش‌ها در خصوص وضعیت اشتغال صنعت بازی‌های دیجیتال در ده کشور مهم دنیا را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج آخرین پژوهش‌ها در خصوص وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال را با عنوان «مروری بر وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال»منتشر کرد.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این پژوهش، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال در اکوسیستم بازی‌های دیجیتال در ۱۰ کشور مهم دنیا، به توصیف آماری و مقایسه‌ای زوایای مختلف ساختار اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال ایران پرداخته است. متن کامل این پژوهش به پیوست این خبر قابل دریافت است.

همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای طی نامه‌ای خواستار انعکاس نظرهای کارشناسی فعالان این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شده است. فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‏ای استان تهران می‌توانند تا پایان وقت اداری روز دو‌شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ پیشنهادها و نظرهای کارشناسی خود را در این خصوص به نشانی info@tehrannsr.org ارسال کنند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج آخرین پژوهش‌ها در خصوص وضعیت اشتغال صنعت بازی‌های دیجیتال در ده کشور مهم دنیا را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج آخرین پژوهش‌ها در خصوص وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال را با عنوان «مروری بر وضعیت اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال»منتشر کرد.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این پژوهش، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال در اکوسیستم بازی‌های دیجیتال در ۱۰ کشور مهم دنیا، به توصیف آماری و مقایسه‌ای زوایای مختلف ساختار اشتغال در صنعت بازی‌های دیجیتال ایران پرداخته است. متن کامل این پژوهش به پیوست این خبر قابل دریافت است.

همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای طی نامه‌ای خواستار انعکاس نظرهای کارشناسی فعالان این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شده است. فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‏ای استان تهران می‌توانند تا پایان وقت اداری روز دو‌شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ پیشنهادها و نظرهای کارشناسی خود را در این خصوص به نشانی info@tehrannsr.org ارسال کنند.

منبع: سازمان نظام صنفی رایانه ای

  نظرات