بهره‌مندی اعضای سازمان نظام صنفی از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب

بهره‌مندی اعضای سازمان نظام صنفی

بهره‌مندی اعضای سازمان نظام صنفی از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب

بهره‌مندی اعضای سازمان نظام صنفی از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب - وبسایت سانا سیستم

سازمان تامین اجتماعی بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف را به شعب خود ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۱۹۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶، بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف را به شعب خود ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: «با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشنامه مذکور صادر شده است.»
در همین راستا اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات این بخشنامه، به شعب تابعه سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند و در صورت احراز شرایط مشمول قانون بخشودگی جرایم خوش حساب شوند.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 

  نظرات