دادستانی کل کشور فهرست جدید مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی را ابلاغ کرد

دادستانی کل کشور فهرست جدید مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی را ابلاغ کرد

با مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مصادیق مجرمانه مرتبط با کودک آزاری، جرایم رایانه‌ای و امور سمعی و بصری، به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، دادستانی کل کشور فهرست جدید مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی را ابلاغ کرد.

بر اساس اعلام معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با مصوبات یک‌صد و بیستمین جلسه این کارگروه در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۴ موارد جدیدی به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شده است.

این موارد شامل مصادیق مجرمانه مرتبط با کودک آزاری، مصادیق مجرمانه مرتبط با جرایم رایانه‌ای و مصادیق مجرمانه مرتبط با امور سمعی و بصری است. جزئیات کامل در نامه دادستانی کل کشور (پیوست این خبر) آمده است.

منبع: نظام صنفی رایانه ای

  نظرات