راهنمای خریدار : سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو

راهنمای خریدار : سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو

راهنمای خریدار : سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو

راهنمای خریدار : سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو

از آنجا که هر دوی سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 ، سوئیچ های مرکز داده های سطح بالا هستند ، تفاوت های آن ها چیست ؟ ما در این پست آنها را با هم مقایسه خواهیم کرد تا به انتخاب مناسب مراکز داده شما کمک کنیم .

سوئیچ سری Cisco Nexus 2000 چیست ؟

در بررسی سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو ابتدا به سراغ این سوئیچ می رویم . چابکی ، انعطاف پذیری و سادگی در مقیاس عملیات مرکز داده خود را با توسعه دهنده پارچه ای سری Cisco Nexus 2000 ساده کنید . به عنوان بخشی از نمونه کارها شبکه مرکز داده های سیسکو ، آنها در زیرساخت های شبکه موجود و همچنین زیرساخت های برنامه کاربردی سیسکو (Cisco ACI) ادغام می شوند . این توسعه دهنده های پارچه یک راه حل انعطاف پذیر برای اضافه کردن اتصال پورت دسترسی به شبکه مرکز داده شما ارائه می دهند .

این سوئیچ Nexus 2000 است .

سوئیچ سری Cisco Nexus 3000 چیست؟

در بررسی سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو حال نوبت به این سوئیچ رسیده است . سوئیچ های سری Cisco Nexus 3000 با ارائه ۲۴ تا ۱۲۸ پورت با قابلیت اتصال انعطاف پذیر ، کارایی بالا و مجموعه ای از ویژگی های جامع ، برای استقرار بالای مرکز داده طراحی شده اند . سوئیچ انعطاف پذیر ، Top-of-Rack ، Layer 2 و ۳ را انتخاب کنید که سوئیچ هایی با تأخیر کم ، برنامه ریزی بالا و چگالی بالا را در یک فاکتور فرم جمع و جور ثابت به شما ارائه می دهد .

این سوئیچ Nexus 3000 است .

تفاوت های بین سوئیچ های Nexus 2300 و Nexus 3000 چیست ؟

Nexus 2000 ، Nexus 2200 و Nexus 2300 را ارائه می دهد . Nexus 2300 ارزش مقایسه با Nexus 3000 را دارد . در جدول ۱ این مقایسه انجام شده است .

Series Nexus 3000 Series Switches Nexus 2300 Series Fabric Extenders
Key Features
Target deployments Fixed data center Modular data center
Capacity
Port quantity ۴۸-۹۶ x 1G, 128 x 25 G, 24-128 x 10 G, 64 x 50 G, 32 x 100 G ۲۴-۴۸ x 1 G, 32-48 x 10 G
Port types ۱/۱۰/۲۵/۴۰/۵۰/۱۰۰ G ۱/۱۰ G
Switching capacity ۱۷۶ Gbps-6.4 Tbps ۸۰-۲۴۰ Gbps
Stacking/chassis bandwidth ۱۷۶ Gbps-6.4 Tbps ۸۰-۲۴۰ Gbps
IPv4 routes ۱۶-۱۲۸k ۱۶-۱۲۸k
IPv6 routes ۸k ۸k
Flash memory installed size ۲-۶۴ GB ۲-۶۴ GB
Networking
Advanced switching Layer 2/3 Layer 2/3
Jumbo frame support ۹۲۱۶ bytes ۹۲۱۶ bytes
MAC address table size ۱۳۶-۲۸۸k entries ۲۵۶k entries
Power
Power redundancy yes yes
Power redundancy scheme ۱+۱ ۱+۲
Power provided ۴۰۲-۷۱۵W ۶۵۰-۱۲۰۰W
Nominal voltage AC 100-240V AC 200-277V, DC 240-380V
Form factor
Configuration Fixed data center Fixed data center
Height (rack units) ۱-۲ RU ۱ RU
Slots free quantity ۰ ۰
Slots total quantity ۴ ۴
Depth ۲۲.۴ in ۱۴-۱۷ in
Height ۱.۷-۳.۴ in ۱.۷ in
Width ۱۷.۳-۱۷.۴ in ۱۷.۳ in
Weight ۲۲-۳۳ lb ۱۵-۱۷ lb
Security
Encryption protocols AES128, SSH, TLS, IPSec AES128, SSH, TLS, IPSec
MPLS yes yes
IGMP snooping yes yes
NetFlow yes yes
Programmability
NETCONF/YANG yes yes
Python yes yes
Containers yes yes
NX-API yes yes
Software
Operating system NX-OS/ACI NX-OS/ACI
License type perpetual perpetual
Support
Warranty Limited hardware warranty Limited hardware warranty
Service ۱۰-day advance parts replacement, technical support ۱۰-day advance parts replacement, technical support
Support full contract period ۱ year, technical support ۱ year, technical support

اگر نظر خاصی در این رابطه دارید ، خوشحال می شویم که نظرات شما را دریافت کنیم .

  نظرات