شبکه

گروه مهندسی سانا سیستم راشا برگرفته از تیمی مجرب در زمینه های مهندسی کامپیوتر، IT و مهندسی فروش در جهت توسعه بازار با شعار مشتری مداری فعالیتهای گسـترده ای در حوزه مشـاوره ، طراحی، نظارت، تامین تجهیزات، راه اندازی، پشـتیبانی و نگهـداری شـبکه هـای کامپیوتری را دنبال می کند. مهندسین این دپارتمان با گذراندن دوره های مختلف و کسـب گواهینامه های تخصصی IT، Network + ، CCNA Introduction to Data Center Design ، مهندسی فروش ،CRM ، مهارت های ارتباطی، اصول و فنون مذاکره، Structure Cabling و فوق تخصصی تعمیرات انواع بردها آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشد.

  نظرات