فراخوان شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده

فراخوان شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده

فراخوان شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده

سازمان فناوری اطلاعات فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت نهادهای ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده را منتشر کرد.

فراخوان شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده - وبسایت ساناسیستم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان فناوری اطلاعات فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت نهادهای ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده را منتشر کرد.
به نقل از وب‌گاه سازمان فناوری اطلاعات، به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و در اجراى مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناورى اطلاعات ایران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حمایت و با هدف توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصى و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده، مصوبه شماره ٣ جلسه شماره ٢۴٧ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ با عنوان اصول حاکم بر رتبه‌بندى مراکز داده را تصویب و سازمان فناورى اطلاعات ایران را به‌عنوان مجرى تعیین کرده است تا اقدامات اجرایى مورد نیاز وفق مفاد مصوبه انجام شود.

متعاقب این مصوبه، سازمان فناورى اطلاعات ایران براساس تفاهم‌نامه شماره ٢٩۷٠٣٨ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ عملیاتى و اجرایى نمودن رتبه‌‌بندى مراکز داده غیردولتى را به سازمان نظام صنفى رایانه‌اى کشور محول کرد تا اقدامات اجرایى پیش‌‌بینى شده در اصول حاکم بر رتبه‌بندى مراکز داده را به انجام رساند.

در ادامه و با توجه به مفاد ردیف ۳ مصوبات شماره ۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مقرر شد که ممیزى و رتبه‌بندى مراکز داده از طریق نهادهاى گواهى‌‏کننده (Certification Body-CB) که صلاحیت آنها به تایید این سازمان می‌رسد، انجام می‌‏شود.
بنابراین از کلیه اشخاص حقوقى غیردولتى که طبق قوانین و مقررات جارى کشور، مجاز به ارائه خدمات ممیزى هستند؛ دانش، شناخت و مهارت‌هاى مرتبط را دارا هستند و همچنین بر استانداردهاى مربوط و معیارهاى تعیین شده تسلط کامل دارند، دعوت به‌ عمل می‌آید تا در این فراخوان شرکت کنند تا پس از احراز صلاحیت براساس الزامات نظام ممیزى و رتبه‌بندى مراکز داده، همکارى و مشارکت را آغاز کنند.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

  نظرات