فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده

فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی

فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده

از تمامی کارشناسان که برای تدریس دوره‌های مورد نظر مایل به همکاری با مراکز آموزشی دارای مجوز هستند، دعوت می‌شود تا در این فراخوان شرکت و پس از احراز صلاحیت با نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده همکاری کنند.

فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده - وبسایت ساناسیستم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده منتشر شد.

به دنبال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که با رویکرد حمایت و با هدف توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصى و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده، در جلسه شماره ٢۴٧ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ با عنوان اصول حاکم بر رتبه‌بندى مراکز داده به تصویب رسید، سازمان فناورى اطلاعات ایران را به ‌عنوان مجرى تعیین شد تا اقدامات اجرایى مورد نیاز وفق مفاد مصوبه انجام شود.

متعاقب این مصوبه، سازمان فناورى اطلاعات ایران براساس تفاهم‌نامه شماره ٢٩۷٠٣٨ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ عملیاتى و اجرایى نمودن رتبه‌‌بندى مراکز داده غیردولتى را به سازمان نظام صنفى رایانه‌اى کشور محول کرد تا اقدامات اجرایى پیش‌‌بینى شده در اصول حاکم بر رتبه‌بندى مراکز داده را به انجام رساند.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه شماره ۲۹۷۰۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، که عملیاتی و اجرایی شدن رتبه‌بندی مراکز داده غیردولتی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور محول شده است، کارگروه ممیزی و رتبه بندی مراکز داده متشکل از نمایندگان «سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور» و «سازمان فناوری اطلاعات » به عنوان نمایندگان حاکمیتی، دو عضو از ذینفعان مراکز داده، سه عضو اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به همراه یک عضو از اعضای هیات علمی دانشگاه تشکیل شد. متعاقب آن نیز دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور آغاز به کار کرد.

بنا به مفاد بند ۱ مصوبه جلسه شماره ۵ کارگروه ممیزی و رتبه بندی مراکز داده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، از آنجایی‌که دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای تربیت ممیزان و سایر کارشناسان مورد نیاز برای امور مرتبط با زیست‌چرخ مراکز داده در مراکز آموزشی مورد تایید نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده ارائه می‌شود، از تمامی کارشناسان که برای تدریس دوره‌های مورد نظر مایل به همکاری با مراکز آموزشی دارای مجوز هستند، دعوت می‌شود تا در این فراخوان شرکت و پس از احراز صلاحیت با نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکزداده همکاری کنند و از این طریق گام مهمی در راستای افزایش ظرفیت کارشناسان این حوزه بردارند.

برای این منظور لازم است فرم پیوست را بر اساس فهرست دوره‌های مورد نیاز نظام را از طریق وبگاه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تکمیل و به همراه مدارک ذکر شده در آن تا پایان روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده به آدرس تهران، خیابان سهروردى شمالى، خیابان توپچى، شماره ٣، طبقه سوم ارائه و رسید دریافت کنند.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

  نظرات