فراخوان مشارکت در دومین جمع‌سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

فراخوان مشارکت در دومین جمع‌سپاری نخبگانی دبیرخانه

فراخوان مشارکت در دومین جمع‌سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

فراخوان مشارکت در دومین جمع‌سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران - وبسایت سانا

با ورود به سامانه نحم در فرآیند تدوین سیاست های کلی فضای مجازی با رویکرد جمع سپاری مشارکت کنید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو فراخوان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور جلب مشارکت نخبگان و صاحب نظران در فرآیند تدوین سیاست های کلی فضای مجازی با رویکرد جمع سپاری، خواهشمند است با ورود به سامانه نجم به نشانی najm.cfss.ir در این جمع سپاری مشارکت کنید.

همچنین با عنایت به تعامل صورت گرفته با مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع به عنوان متولی برگزاری این جمع سپاری، در صورت تمایل می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را در قالب این پرسشنامه منعکس کنید تا در سامانه مذکور قرار گیرد.

در این پرسشنامه، پس از مشخصات فردی، ۱۴ سوال مطرح شده است که خواهشمند است براساس تخصص و علاق خود، نظرات خود را پیرامون موارد مرتبط منعکس کنید.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

 

  نظرات