فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد - وبسایت ساناسیستم

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، با انتشار فراخوانی فرآیند شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبنتی بر عملکرد را آغاز کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، با انتشار فراخوانی فرآیند شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بودجه‌ریزی مبنتی بر عملکرد را آغاز کرده است.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن ارسال نامه‌ای به سازمان نطام صنفی رایانه‌ای کشور و اعلام فوق، خواهان حضور شرکت‌های فعال در این فرآیند شده است. لذا از همه شرکت‏‌های عضو سازمان که در زمینه «پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» فعالیت دارند، دعوت می‌شود با تکمیل فرم پیوست تا حداکثر روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه، در این فراخوان مشارکت کنند.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

 

  نظرات