مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم، چهارشنبه بیستم اسفندماه برگزار خواهد شد

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم، چهارشنبه بیستم اسفندماه برگزار خواهد شد

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم، چهارشنبه بیستم اسفندماه برگزار خواهد شد - وبسایت سانا سیستم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت اول این سازمان که صبح روز پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ برگزار شد؛ از تمامی اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم این سازمان که از ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به صورت مجازی/آنلاین در نشانی:

online.tehrannsr.org/asm99

با دستورجلسه ذیل و رأی‌گیری موارد مطرح شده در مجمع (به‌طور هم‌زمان) در نشانی:

vote.tehrannsr.org

برگزار خواهد شد، حضور به‌هم‌رسانند.

دستورجلسه:

۱- ارائه گزارش هیأت‌مدیره

۲- برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره شاخه فروشگاه‌ها

۳- برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره شاخه مشاوران

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

  نظرات