مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منصوب شدند

مشاوران سازمان نظام صنفی

مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منصوب شدند

مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منصوب شدند - وبسایت سانا

رئیس هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، طی احکامی جداگانه سعید امامی و سیدعلی آذرکار را به عنوان مشاوران سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حسین اسلامی طی حکمی سعید امامی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته‌ی سازمانی را به‌عنوان مشاور این سازمان منصوب کرد.

در حکم سعید امامی آمده است:

«نظر به تجارب ارزشمند و پیشنهادات تاثیرگذار جنابعالی و به منظور همکاری در ایجاد تحول و بازچیدمان صنف، بدینوسیله شما را به عنوان «مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران» منصوب می‌نمایم. امیدوارم با تمرکز بر پیشنهادات تحولی که به تایید هیأت مدیره محترم رسیده و با رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی ضمن ایجاد آمادگی برای تعریف و برون سپاری پروژه‌های کلیدی نصر تهران، در جهت تحول در صنف و ارتقای جایگاه سازمان موفق و پیروز باشید».

همچنین حسین اسلامی در حکمی جداگانه سیدعلی آذرکار، دبیر پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را نیز به عنوان مشاور این سازمان منصوب کرد.

در حکم سیدعلی آذرکار آمده است:

«ضمن تشکر از فعالیت‌های ارزنده جنابعالی در جایگاه دبیر سازمان، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان «مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران» منصوب می نمایم. امیدوارم با سخت‌کوشی و تمرکز بر برنامه‌ها و با رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی ضمن بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های نصر تهران، در جهت تحول در صنف و ارتقای جایگاه سازمان موفق و پیروز باشید».

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

 

  نظرات