نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ با موافقت ستاد ملی کرونا برگزار می‌شود

نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰

نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ با موافقت ستاد ملی کرونا برگزار می‌شود

نمایشگاه الکامپ 1400 با موافقت ستاد ملی کرونا برگزار می‌شود - وبسایت سانا

نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ با موافقت ستاد ملی کرونا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، به موجب نامه‌ی شماره‌ی ۱۴۰۰/۴۱/۵۹۸۲ مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی خطاب به رئیس نصر تهران، برگزاری کلیه‌ی نمایشگاه‌های مندرج در تقویم سنواتی این شرکت با استناد به موافقت ستاد ملی کرونا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی مصوب، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

براساس مندرجات این نامه از زمان شیوع کرونا حدود ۴۵ رویداد نمایشگاهی با نظارت ناظرین دانشگاه علوم پزشکی برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

برهمین اساس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) نیز از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌‎المللی تهران برگزار خواهد شد

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

  نظرات