واحد قابل تعویض field replaceable unit

واحد قابل تعویض field replaceable unit

واحد قابل تعویض field replaceable unit

واحد قابل تعویض field replaceable unit

واحد قابل تعویض field replaceable unit

واحد قابل تعویض field replaceable unit :در سخت افزار الکترونیکی، به خصوص سیستم های کامپیوتری، یک واحد قابل تعویض (FRU) یک صفحه مدار یا بخشی است که می تواند به سرعت و به آسانی برداشته شود و توسط کاربر یا تکنسین جایگزین شود بدون نیاز به ارسال تمام محصول یا سیستم به تعمیرگاه. واحد معیوب که توسط روشهای عیبیابی استاندارد پیدا شده است، حذف می شود و یا به کارخانه بازگردانده می شود. واحد جدید مستقیما به جای واحد معیوب نصب میشود.

مفهوم واحد قابل تعویض

واحدهای (field replaceable unit (FRU به معنی هر جزء یا زیرمجموعه ای از یک آیتم یا واحد سخت افزار است که منطقی می تواند در همان محل مشتری جایگزین شود.
جایگزینی پیشرفته به معنی حمل واحد تعویض جایگزین (FRU) قبل از دریافت FRU خراب یا معیوب است.
طرح FRU اغلب مقرون به صرفه ترین راه برای حفظ سیستم های پیچیده است ، و عامل اصلی انگیزه در پشت تکامل ساخت و ساز ماژولار است. هنگامی که در دسترس بودن قطعات خوب ، پشتیبانی فنی آگاه و اسناد خواننده پسند پشتیبان گیری شده است ، این رویکرد می تواند خرابی سیستم و بهینه سازی قابلیت اطمینان را به حداقل برساند.
واحدهای (field replaceable unit (FRU به معنی هر جزء یا زیرمجموعه ای از یک آیتم یا واحد سخت افزار است که منطقی می تواند در همان محل مشتری جایگزین شود.
جایگزینی پیشرفته به معنی حمل واحد تعویض جایگزین (FRU) قبل از دریافت FRU خراب یا معیوب است.
طرح FRU اغلب مقرون به صرفه ترین راه برای حفظ سیستم های پیچیده است ، و عامل اصلی انگیزه در پشت تکامل ساخت و ساز ماژولار است. هنگامی که در دسترس بودن قطعات خوب ، پشتیبانی فنی آگاه و اسناد خواننده پسند پشتیبان گیری شده است ، این رویکرد می تواند خرابی سیستم و بهینه سازی قابلیت اطمینان را به حداقل برساند.
  نظرات