گزارش ارزیابی دومین رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار منتشر شد

گزارش ارزیابی

گزارش ارزیابی دومین رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار منتشر شد

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، گزارش ارزیابی مدعوین و حضار دومین رویداد مشاوره به کسب‌وکار طی نامه‌ای به این سازمان، ارسال کرد.

گزارش ارزیابی دومین رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار منتشر شد - وبسایت ساناسیستم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، گزارش ارزیابی مدعوین و حضار دومین رویداد مشاوره به کسب‌وکار طی نامه‌ای به این سازمان، ارسال کرد.

دومین رویداد مشاوره به کسب‌‏وکار توسط کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و با مشارکت تشکل‏‌های وابسته و نیز سازمان نظام صنفی رایانه‏‌ای استان تهران از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ برگزار شد. وبینار عمومی حفظ و توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی در شرایط کنونی، و وبینارهای تخصصی مدیریت سرمایه‌های انسانی، تحول دیجیتال و هوشمند سازی کسب‌‌و کار، امور بیمه و مالیات، مالی و تامین سرمایه، وبینارهای ارائه شده در این رویداد بودند. اولین رویداد نیز بهمن ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شد.

فایل این گزارش به پیوست قابل دریافت است.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

  نظرات