‎فراخوان گردآوری اطلاعات برای انتشار کتاب مشاوران

‎ انتشار کتاب مشاوران

‎فراخوان گردآوری اطلاعات برای انتشار کتاب مشاوران

کمیسیون مشاوران فراخوان گردآوری اطلاعات برای تدوین و انتشار اولین کتاب الکترونیکی معرفی مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را منتشر کرد.

‎فراخوان گردآوری اطلاعات برای انتشار کتاب مشاوران - وبسایت ساناسیستم

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کمیسیون مشاوران این سازمان، فراخوان گردآوری اطلاعات برای تدوین و انتشار اولین کتاب الکترونیکی معرفی مشاوران سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران را منتشر کرد.

به این وسیله از مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران دعوت می‌شود برای تکمیل اطلاعات تخصصی خود به منظور درج در نسخه اول کتاب معرفی مشاوران، فرم پیوست را تکمیل کنند.

فرم مشخصات و اطلاعات تخصصی مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

منبع : سازمان صنفی

 

  نظرات