نوشته هایی با برچسب "مایکروسافت برای اولین بار مرکز داده های هیدروژنی را تست می کند!"

مایکروسافت برای اولین بار مرکز داده های هیدروژنی را تست می کند!

مایکروسافت برای اولین بار مرکز داده های هیدروژنی را تست می کند!

مایکروسافت برای اولین بار مرکز داده های هیدروژنی را تست می کند! مایکروسافت برای اولین بار مرکز داده های هیدروژنی را تست می کند! هفته گذشته پس از پایان مهلت تعهد خود مبنی بر جایگزینی ژنراتورهای دیزلی که تأمین کننده تهیه قدرت پشتیبان از مراکز داده خود با فناوری سبزتری است ، اکنون قصد دارد تا […]

ادامه مطلب