نوشته هایی با برچسب "چرا بدهی فنی می تواند بازده شرکت شما را کاهش دهد؟"

با Odoo در بدهی های فنی به مشکل بر نخورید!

با Odoo در بدهی های فنی به مشکل بر نخورید!

با Odoo در بدهی های فنی به مشکل بر نخورید! اجرای موفقیت آمیز ERP مانند یک رابطه است. یک شرکت، یک ERP را انتخاب می کند (شناخت اولیه)، نرم افزار را پیاده سازی می کند (با هم هم راستا می شوند) و در نهایت با هم زندگی میکنند (ازدواج). در طول این فرآیند، هر دو […]

ادامه مطلب