نوشته هایی با برچسب "چگونه با استفاده از Odoo یک بستر آموزش الکترونیکی برای کسب و کار خود ایجاد کنیم!"

چگونه با استفاده از Odoo یک بستر آموزش الکترونیکی برای کسب و کار خود ایجاد کنیم!

چگونه با استفاده از Odoo یک بستر آموزش الکترونیکی برای کسب و کار خود ایجاد کنیم!

چگونه با استفاده از Odoo یک بستر آموزش الکترونیکی برای کسب و کار خود ایجاد کنیم! آموزش و پرورش طی دهه گذشته شاهد تغییرات چشمگیری بوده است. دانش آموزان در هر سنی دیگر محدود به کلاسهای درسی کلاسیک نیستند. این حوزه اکنون شامل آموزش از طریق اینترنت یا آموزش الکترونیکی است، که به آنها امکان […]

ادامه مطلب